image1

NEN2767

image2

NEN3140

image3

MJOP

Veiligheidskeuring electrotechnische installatie 

Om er zeker van te zijn dat uw gebouw een veilige (werk)omgeving voor alle gebruikers is, laat u periodiek een keuring aan de electrotechnische installaties via de NEN3140 inspectiemethodiek uitvoeren. Met deze gedegen keuring, die eerder verplicht werd gesteld vanuit de Arbo wet- en regelgeving, voldoet u aan de wettelijke zorgplicht.

Thermografie inspecties

Voorkom uitval, kortsluiting en/of brand en laat ter aanvulling op de NEN3140 inspectie een thermografie inspectie uitvoeren. Met behulp van een warmtebeeldcamera worden de zogenaamde ‘hotspots’ in groepenkasten (overbelasting) in beeld gebracht. Vaak veroorzaakt door slechte verbindingen van aansluitingen van de leidingen of verbindingen tussen de beveiligingen. Het grote voordeel van deze inspectie is dat deze wordt uitgevoerd terwijl de installatie in bedrijf blijft.  

Quickscan

Een eerste indruk van de staat van uw electrotechnische installaties. Wanneer komen er grote kosten aan en wat zijn belangrijke gebreken? Ook aan te bevelen bij de aankoop van een gebouw.

NEN1010

Een deskundige opleveringskeuring voor de ingebruikstelling van uw laagspanningsinstallatie volgens deel 6 van de NEN1010 inspectiemethodiek.